Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

    Ewa udstiller i Galleriet i Juli måned 2020

"Estera Ewa Tuwel”


Født i 1946

Født i Polen, men kom til Danmark tilbage i 1969 som politisk flygtning, og har siden opholdt mig i

Danmark. I 1982 stiftede jeg privat humanitær organisation, hjælp til børnehjem, hospitaler, plejehjem i

Polen. Men som tidligere politisk flygtning føler jeg, at jeg har en gæld til den danske befolkning. På et

tidspunkt skulle kronprins Frederik giftes med fr. Donaldson, hvor jeg får lov at indrette et af deres

værelser på Fredensborg i Kancellihuset som tak til den danske befolkning og kongehuset. Jeg har

opretholdt nære forbindelser til Polen, kommer der jævnligt og besøger familie og venner i landet.

Ønske om at male har været der altid, men der var andre ting der var nødvendige, uddannelse som

kosmetolog, arbejdet i faget i næsten 25 år. Lukker forretning og arbejder som butikschef forskellige

steder i Hovedstaden. Min hobby begynder jeg at hellige mig for 17 år siden. Starter selvstædig butik i

Badstuestræde med indretning med Provence metervarer og polsk porcelæn. Lukkes efter 3 år. Nu

pensioneret og helliger mig min kunst, børnebørn og tolkning polsk / dansk.

Er altid til stede for familien og venner og man kommer aldrig tomhændet fra mig

Historie om billeder som for musik, maler forskelligt lige fra grafik til en helt musikalsk forvirring. Nogle

billeder er strømlinet, eller fri fantasi, og som med musik lige fra klassisk til rock, bredt spekter. Der for er

mine malerier ikke ens, men et udtryk for mit humør.

Efter at have tegnet liggende 8-taller udviklede sig efterhånden til ”hattedamerne”.

Badstuestræde – en dame som skulle købe metervarer, så hattedame og spurgte om jeg blev inspireret

fra et museum i Venedig – men et nej da jeg aldrig har været i Venedig og set det omtalte museum.

Grafiske er mit livsperspektiv og udtryk for ordenssans. Men som sagt har jeg også lidt boheme i mig. Så

maler jeg mennesker hvor de bliver oversprøjtet med maling.

Malerierne er universets eksplosion – hvad sker der nu.

Jeg ønsker at mine malerier også kommer uden for mine 4 vægge.